Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020 wraz z Prognozą odziaływania na środowisko - AKTUALIZACJA

  • pdf Obwieszczenie soos PGN.pdf - Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020
  • pdf Nr_XXV_298_2016.pdf - Uchwała N XXV/298/2016Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2020 - AKTUALNY !!!

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014-2020 wraz z Prognozą odziaływania na środowisko

  • pdf Nr_XXI_208_2016.pdf - Uchwała Nr XXI/208/2016Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 30 maja 2016 r.w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GminyOpoczno na lata 2014 - 2020"
  • pdf Plakat.pdf - Plakat Programu Gospodarki Niskoemisyjnej
  • pdf Ulotka PGN.pdf - Ulotka Programu Gospodarki Niskoemisyjnej
  • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie
  • pdf Formularz.pdf - Formularz wniosków uwag
  • pdf Opinia PWIS.pdf - Opinia sanitarna
  • pdf Opinia RDOS.pdf - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  • pdf Prognoza.pdf - Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020

Opracowanie planu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno

Nazwa projektu: "Opracowanie planu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno" w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013