Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Zięba
+48 44 786 01 09

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Pręcikowski
+48 44 786 01 09

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Sobczyk
+48 44 786 01 09