Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na komisje Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 10.00 Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska  6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Dowóz uczniów do szkół - ocena i wnioski.
 2. Funkcjonowanie stołówek szkolnych.
 3. P. poż. w placówkach oświatowych.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 12.00 Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Stan boisk sportowych z terenu gminy Opoczno - wybrane obiekty sportowe - ocena.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 9.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza podziału subwencji oświatowej.
 2. Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2019 r.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący  Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 12.00. Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Drogi dojazdowe do pól - realizacja składanych wniosków.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 12.00. Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska  6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Stan placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenach miejskich.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej w Opocznie, zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. o godz. 14.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przedłożenie porządku obrad
 3. Informacja Burmistrza o działaniach w sprawie zaprzestania działalności odlewni w centrum miasta
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2034
  2. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 5. Przedstawienie przez Burmistrza Opoczna Raportu o stanie Gminy Opoczno
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba