Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na komisje Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Efekty działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w gminie.
 2. Wykorzystanie środków unijnych przez gminę.
 3. Działalność wysypiska odpadów komunalnych, dzikie wysypiska.
 4. Zapoznanie się z wnioskiem Pani M.M. o udostępnienie informacji publicznej i wypracowanie stanowiska w sprawie.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się  w dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 15.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z pracy Komisji za I półrocze 2019 r.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 16.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca czerwca br.
 2. Rozpatrzenie skargi Pana D.R z dnia 22 czerwca 2019 r. w sprawie reprywatyzacji działki przy ul. Dworcowej 2 w Opocznie.
 3. Rozpatrzenie petycji z dnia 10 czerwca 2019 r. złożonej przez Szulc - Efekt Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie w sprawie modernizacji parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania gminy, z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się  w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Działalność kulturalna na terenie gminy.
 2. Koszty utrzymania świetlic wiejskich.
 3. Partnerstwo Publiczno - Prywatne - informacja na temat zaawansowania prac i terminów realizacji.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 12.00. Spotkanie w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie,  ul. Staromiejska  6.   

Tematyka posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie instytucji korzystających z odnawialnych źródeł energii.
 2. Informacja na temat funkcjonowania cmentarza komunalnego.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek


 

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 12.00. Spotkanie w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Świetlice wiejskie – potrzeby i koszty funkcjonowania.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie,  ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Wytypowanie rolników do odznaczenia „Rolnik Gminy Opoczno w roku 2019”.
 2. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie