Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 14 lipca 2020r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z miesiąca czerwca br.
  4.  Opiniowanie wykonania budżetu za 2019 rok oraz opracowanie wniosku

o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza. 

  1. Zapytania i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie