Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na komisje Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godz. 8.00 Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Świetlica środowiskowa „Pinokio”.
 2. Dowóz dzieci i młodzieży do szkół.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godz. 9.30 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku publicznego za 2018 r., realizujących zadania zlecone przez gminę.
 2. „Święto Miasta” – analiza wydatków.
 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
 4. Koszy dowozu dzieci do szkół.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu  23 września 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Szkody łowieckie oraz gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie gminy Opoczno.
 2. Informacja dotycząca Spółek Wodnych w gminie Opoczno.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. o godz. 8.00 Spotkanie w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Stan techniczny budynków szkolnych.
 2. BHP i P. Poż. w placówkach oświatowych.
 3. Baza sportowa w szkołach.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 9.00 Spotkanie w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie,  ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Informacja na temat mieszkaniowego zasobu gminy oraz komunalnych lokali użytkowych (sprzedaż, najem, zaległości czynszowe, analiza stanu technicznego).
 2. Realizacja polityki mieszkaniowej miasta.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie