Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Ogłoszenia o przetargach

  • pdf Ogłoszenie działka 163 na 2.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczoną numerem działki 163/2 o powierzchni 0,3015 ha położoną w obr. 15 m. Opoczno.
  • pdf Regulamin przetargu 163 na 2.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 163/2 o powierzchni 0,3015 ha w obr. 15 m. Opoczno.
  • pdf Ogłoszenie działka 851.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 851 o pow. 0,0473 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Św. Wojciecha 47.
  • pdf Regulamin przetargu 851.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 851 położonej w obr. 7 m. Opoczno.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

  • pdf wykaz_sprzedaz30072020.pdf - Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 30 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r.
  • pdf wykaz_21052020.pdf - Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 21 maja 2020 r. do 11 czerwca 2020 r.
  • pdf wykaz nieruchomości do zbycia -IX 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 17 września 2020 r. do 08 października 2020 r.

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

  • pdf wykaz_dzier30072020.pdf - Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 30 lipca 2020 roku do dnia 20 sierpnia 2020 roku.
  • pdf wykaz_dzier18062020.pdf - Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 18 czerwca 2020 r. do 09 lipca 2020 r.
  • pdf Wykaz do dzierżawy - IX 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 17 września 2020 roku do dnia 8 października 2020 roku.