Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

 • pdf wykaz 21 maja 2020 r.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 21 maja 2020 r. do 11 czerwca 2020 r.
 • pdf Ogłoszenie działka 163 na 2-3-4.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 163/2 o powierzchni 0,3015 ha, 163/3 o powierzchni 0,3030 ha i 163/4 o powierzchni 0,3046 ha położonych w obr. 15 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie działka 163 na 5-6.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 163/5 o powierzchni 0,3073 ha i 163/6 o powierzchni 0,3070 ha położonych w obr. 15 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu 163 na 2-3-4-5-6.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 163/2 o powierzchni 0,3015 ha, 163/3 o powierzchni 0,3030 ha, 163/4 o powierzchni 0,3046 ha, 163/5 o powierzchni 0,3073 ha i 163/6 o powierzchni 0,3070 ha w obr. 15 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie działka 783.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 783 o pow. 0,0663 ha położonej w obr. 10 m. Opoczno przy ul. Partyzantów.
 • pdf Regulamin przetargu 783.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 783 w obr. 10 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie działka 52 na 1 i 59.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 52/1 o powierzchni 0,9750 ha i działki 59 o powierzchni 0,1858 ha położonych w obr. 19 m. Opoczno przy ul. Wałowej.
 • pdf Regulamin przetargu 52 na 1 i 59.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 52/1 o powierzchni 0,9750 ha i działki 59 o powierzchni 0,1858 ha położonych w obr. 19 m. Opoczno przy ul. Wałowej.
 • pdf Ogłoszenie dzierżawa 35 na 2 zalew.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu, stanowiącego własność Gminy Opoczno oznaczonego numerem działki 35/2 położonego w obr. 19 m. Opoczno teren przy zalewie miejskim z przeznaczeniem pod dwa miejsca handlowe, każde po 30 m2.
 • pdf Regulamin przetargu 35 na 2 zalew.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu, stanowiącego własność Gminy Opoczno oznaczonego numerem działki 35/2 położonego w obr. 19 m. Opoczno z przeznaczeniem pod dwa miejsca handlowe każde po 30 m2
 • pdf Ogłoszenie dzierżawa Mroczków Gość.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 538/33 o powierzchni 0,0025 ha położonej w obr. Mroczków Gościnny gm. Opoczno – dawny POM.
 • pdf Regulamin przetargu dzierżawa Mroczków Gość.pdf - R E G U L A M I N drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 538/33 o powierzchni 0,0025 ha położonej w obr. Mroczków Gościnny gm. Opoczno.
 • pdf Wykaz do dzierżawy III 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.03. 2020 r. do dnia 02.04.2020 r.
 • pdf Wykaz do użyczenia III 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.03.2020 r. do dnia 02.04 2020 r.
 • pdf wykaz z dnia 20 lutego 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 20 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r.
 • pdf Wykaz do dzierżawy II 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia 12 marca 2020 r.
 • pdf Wykaz z 23 stycznia 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 23 stycznia 2020 r. do 13 lutego 2020 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 23.01.2020 roku do dnia 13.02.2020 roku.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.12.2019 roku do dnia 02.01.2020 roku.
 • pdf wykaz 12 grudnia 2019.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 12 grudnia 2019 r. do 02 stycznia 2020 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Wykaz Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia – przekazania aportem. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 14 listopada 2019 r. do 05 grudnia 2019 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 07.11.2019 roku do dnia 28.11.2019 roku.
 • pdf wykaz z dnia 07 listopada.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 07 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.