Urząd Miejski w Opocznie

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenia o przetargach

 • pdf Ogłoszenie działka 163 na 2.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczoną numerem działki 163/2 o powierzchni 0,3015 ha położoną w obr. 15 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu 163 na 2.pdf - Regulamin czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 163/2 o powierzchni 0,3015 ha w obr. 15 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie działka 52 na 1 .pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 52/1 o powierzchni 0,9750 ha położonej w obr. 19 m. Opoczno przy ul. Wałowej.
 • pdf Regulamin przetargu 52 na 1 .pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 52/1 o powierzchni 0,9750 ha położonej w obr. 19 m. Opoczno przy ul. Wałowej.
 • pdf Ogłoszenie działka 6.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 6 o powierzchni 0,1216 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu 6.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 6 o powierzchni 0,1216 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie działka 851.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 851 o pow. 0,0473 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Św. Wojciecha 47.
 • pdf Regulamin przetargu 851.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 851 położonej w obr. 7 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie działka 606 na 3.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 606/3 o powierzchni 34,58 ha położonych w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu działka 606 na 3.pdf - Regulamin Pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 606/3 o powierzchni 34,58 ha położonej w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie działka 163 na 2.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczoną numerem działki 163/2 o powierzchni 0,3015 ha położoną w obr. 15 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu 163 na 2.pdf - Regulamin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 163/2 o powierzchni 0,3015 ha w obr. 15 m. Opoczno.

Wykaz do sprzedaży

 • pdf wykaz z dnia 25 luty 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 25 lutego 2021 r. do 18 marca 2021 r.
 • pdf Wykaz do sprzedaży.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 11 lutego 2021 r. do 04 marca 2021 r.
 • pdf wykaz z dnia 14 stycznia 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 14 stycznia 2021 r. do 04 lutego 2021 r.

Wykaz do dzierżawy, najmu.

 • pdf Wykaz do dzierżawy - marzec 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 25 lutego 2021 roku do dnia 18 marca 2021 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - luty 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 11 lutego 2021 roku do dnia 4 marca 2021 roku.
 • pdf Wykaz do najmu - I 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14 stycznia 2021 roku do dnia 4 lutego 2021 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - I 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14 stycznia 2021 roku do dnia 4 lutego 2021 roku.
Data stworzenia : 2008-09-02 17:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 17:08 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-02 09:36 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Gregorczyk