Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji

Oświadczenia majątkowe na zakończenie pracy

  • pdf Chomicz_B.pdf - Barbara Maria Chomicz - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Zieba_A.pdf - Anna Zięba - Zastępca Burmistrza Opoczna
  • pdf Sobczyk_Z.pdf - Zbigniew Sobczyk - Zastępca Burmistrza Opoczna

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie na zakończenie kadencji