Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZA OPOCZNA

  • pdf Prot_Burmistrz.pdf - Wybory Burmistrza Opoczna - Ponowne Głosowanie - Protokół Wyników Głosowania na Burmistrza Opoczna

Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Opoczna z dn. 5 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), w związku z art. 81§1 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.917) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2018 r. ( poniedziałek) wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie.
§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opocznie i przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Opoczna
/-/ Dariusz Kosno

Historia Herbu Opoczna
Historia Herbu Opoczna

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7860100 , fax. +48 44 7860111
email: umopoczno@um.opoczno.pl


Burmistrz Opoczna - Dariusz Kosno

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

 

Gmina wiejsko miejska. 
Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 34571

Herb Gminy Opoczno
 

 

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 , 502-143-905
lub za pomocą formularza elektronicznego


Kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Różannie pod numerem telefonu: 607 330 300