Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych i Członków Zarządu

 • pdf Adamczyk_B.pdf - Bernarda Adamczyk - Dyrektor ZS w Bukowcu Opoczyńskim
 • pdf Bartoszek_M.pdf - Małgorzata Bartoszek - Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Opocznie
 • pdf Borowiecka_Z.pdf - Zofia Borowiecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzielnej
 • pdf Bolarczyk_E.pdf - Ewa Bolarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu
 • pdf Buczyńska_M.pdf - Małgorzata Buczyńska - Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Opocznie
 • pdf Ceglarska_H.pdf - Halina Ceglarska - Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Opocznie
 • pdf Czarnecka_E.pdf - Edyta Czarnecka - Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie
 • pdf Domagalska_A.pdf - Anna Domagalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modrzewiu
 • pdf Figura_E.pdf - Edyta Figura - Dyrektor Przedszkola Nr 6 z Grupą Żłobkową Zielona Dolinka
 • pdf Jaźwiec_A.pdf - Anna Jaźwiec - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie
 • pdf Idzik_A.pdf - Anna Idzik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 • pdf Jurek_A.pdf - Alicja Jurek - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Opocznie
 • pdf Kałużyńska_E.pdf - Edyta Kałużyńska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej
 • pdf Kałużyńska _M.pdf - Małgorzta Kałużyńska - Dyrektor Gimnazjum w ZS w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Karolak_M.pdf - Marzena Karolak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu
 • pdf Karbownik_E.pdf - Elżbieta Karbownik - Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej
 • pdf Kopania_A.pdf - Andrzej Kopania - Prezes Zarządu MPK sp z o.o.
 • pdf Kowalski_R.pdf - Robert Kowalski - Dyrektor Krytej Pływalni Opoczyńska Fala
 • pdf Kuśmierczyk_H.pdf - Helena Kuśmierczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie
 • pdf Łuczkowski_T.pdf - Tomasz Łuczkowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Matusiewicz_M.pdf - Monika Matusiewicz - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 • pdf Nowacka_M.pdf - Magdalena Nowacka - Członek Zarządu, Główny Księgowy MPK sp z o.o.
 • pdf Oleksik_J.pdf - Jadwiga Oleksik - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 • pdf Pacan_J.pdf - Jacek Pacan - Prezes Zarządu PGK sp z o.o.
 • pdf Rek_B.pdf - Barbara Rek - Dyrektor ZS w Ogonowicach
 • pdf Siwek_Z.pdf - Zdzisław Siwek - Członek Zarządu, Główny Specjalista d.s. techniczno-inwestycyjnych ZGM sp z o.o
 • pdf Sobolewski_Z.pdf - Zbigniew Sobolewski - Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie
 • pdf Stolarczyk_M.pdf - Marzena Stolarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygnanowie
 • pdf Świątek_B.pdf - Bożena Mazur - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • pdf Tokarska_A.pdf - Aneta Tokarska - Dyrektor ZSS Nr 3 w Opocznie
 • pdf Wiktorowicz_U.pdf - Urszula Wiktorowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach
 • pdf Ziębicka_J.pdf - Janina Ziębicka - Członek Zarządu, Główny Księgowy PGK sp z o.o.
 • pdf Ziółkowski_B.pdf - Bernard Ziółkowski - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Zięba_A.pdf - Anna Zięba - Prezes Zarządu ZGM Sp. z o.o.
 • pdf Ziółkowska_A.pdf - Alicja Ziółkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna

 • Wieruszewski_J.pdf - Jan Wieruszewski - Burmistrz Opoczna
 • pdf Macierzyński_J.pdf - Janusz Macierzyński - Zastępca Burmistrza Opoczna
 • pdf Wiktorowicz_J.pdf - Jarosław Wiktorowicz - Zastępca Burmistrza Opoczna
 • pdf Kożuchowski_K.pdf - Kazimierz Kożuchowski - Sekretarz Miasta
 • pdf Bąk_B.pdf - Barbara Bąk - Skarbnik Gminy
 • pdf Susik_I.pdf - Iwona Susik - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 • pdf Wrońska_A.pdf - Agnieszka Wrońska - Kierownik Zespołu ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 • pdf Bednarczyk_S.pdf - Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 • pdf Krzysztofik_E.pdf - Ewa Krzysztofik - Kierownik Zespołu do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności
 • pdf Lasota_J.pdf - Jacenty Lasota - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych
 • pdf Miązek_S.pdf - Stanisław Miązek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie