Urząd Miejski w Opocznie

USŁUGI GEODEZYJNE w 2013 r. dla GMINY OPOCZNO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 26.02.2013r. o godz. 11.15
odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi geodezyjne w 2013r. dla Gminy 
Opoczno w podziale na 2 zadania.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę 
z najniższą ceną w zakresie zadania nr 1 złożył Wykonawca oferty nr 6 tj. GEO – REAL, Pracownia 
Geodezyjna, ul. Sobieskiego 8, 26-300 Opoczno, która uzyskała największą ilość punktów tj. 100. Natomiast w 
zakresie zadania nr 2 ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca oferty nr 3 tj. GEO – PLAN Usługi Geodezyjne, 
ul. Moniuszki 15, 26-300 Opoczno, która uzyskała największą ilość punktów tj. 100

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2013-03-13 13:29 Autor: Badura Dariusz Data publikacji: 2013-03-13 13:29 Osoba udostępniająca na stronie: Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-04 Osoba modyfikująca: Dorota Skwierczyńska Madej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-03-03 13:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2016-03-03 13:29 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-19 17:02 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz