Urząd Miejski w Opocznie

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rewizyjnej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 25 stycznia 2022r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia br.
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2021r.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Skarg, wniosków i petycji
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 25 stycznia 2022r. o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia br.
 4. Rozpatrywanie skargi Pani D.Z.Ł z dnia 27.11.2020r., dotyczącej funkcjonowania MGOPS – c.d.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 stycznia 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia br.
 4. Zatrudnienie w placówkach oświatowych.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2021r.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Zastępca  Przewodniczącego Komisji
Jolanta Łuczka-Nita

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 stycznia 2022r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia br.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2021r.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM
    

W dniu 27 stycznia 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia br.
 4. Straż Miejska – wydatki i wpływy.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2021r.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 27 stycznia 2022r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca grudnia br.
 4. Straż Miejska – wydatki i wpływy.
 5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2021r.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2021r.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 28 stycznia 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia br.
 4. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2021r.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane na żywo w Internecie.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

 

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-01-12 08:11 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska