Urząd Miejski w Opocznie

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Partyzantów 34 w Opocznie

  • pdf RM.6733.23.2021.pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczna o wycofaniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Partyzantów w Opocznie na działkach nr ewid.: 618, 659, 619, 1/6, 1/7 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.04.2021 r.)
  • pdf RM.6733.23.2021.pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczna o wpływie wniosku informującego o zamiarze realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Partyzantów w Opocznie na działkach nr ewid.: 618, 659, 619, 1/6, 1/7 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
  • pdf RM.6733.23.2021.pdf - Uzupełnienie załącznika do wniosku-Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
  • pdf RM.6733.23.2021.pdf - Uzupełnienie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Partyzantów w Opocznie na działkach nr ewid.: 618, 659, 619, 1/6, 1/7 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno.
  • pdf RM.6733.23.2021.pdf - Wezwanie do uzupełnienia wniosku
  • pdf RM.6733.23.2021.pdf - Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ul. Partyzantów w Opocznie na działkach nr ewid.: 618, 659, 619, 1/6, 1/7 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno.
  • pdf RM.6733.23.2021.pdf - Załącznik do wniosku-Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-04-07 13:34 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-04-07 13:34 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-23 11:02 Osoba modyfikująca : Małgorzata Czernic