Urząd Miejski w Opocznie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 2023 rok

 • pdf WA.ZUZ.3.4210.46.2023.MK.pdf - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego(12.06.2023 r.)
 • pdf WA.RUZ.4210.96.2023.WP.pdf - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego(19.06.2023 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.233.2023.DM.pdf - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z projektowanej na dz. nr 2, obręb Opoczno, gm. Opoczno bezdotykowej myjni samochodowej do miejskiej kanalizacji sanitarnej(25.07.2023 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.229.2023.IM.pdf - Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla KARUZELA OPOCZNO Sp. z o.o., Ku Cytadeli 2,, 61-722 Poznań(18.08.2023 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.192.2023.IM.pdf - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że na wniosek z dnia 19.05.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (18.08.2023 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.167.2023.MK.pdf - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Jeronimo Martins Polska S.A. na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych należących do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie ścieków przemysłowych, które będą powstawać w związku z funkcjonowaniem projektowanej myjni samochodów ciężarowych(15.09.2023 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.168.2023.MK.pdf - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Jeronimo Martins Polska S.A(15.09.2023 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.191.2023.IM.pdf - Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego(15.09.2023 r.)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 2022 r.

 • pdf WA.ZUZ.3.4210.2331.2021.IM.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 stycznia 2022 r.(zamieszczono na stronie BIP 10.01.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.3000.2021.IM.pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (opublikowano dn. 07.02.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.2331.2021.IM.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 lutego 2022 r. (zmieszczono na stronie BIP 01.03.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.2331.2021.IM.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 kwietnia 2022 (zamieszczono na stronie BIP 15.04.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.762.2022.MK.pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (opublikowano dn. 20.05.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.1740.2022.IM.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 października 2022 r.(zamieszczono na stronie BIP 25.10.2022 r.)
 • pdf WA.ZUZ.3.4210.1694.2022.IM.pdf - Państwowe Gospodarstwo Wodne, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla BAKAR Opoczyńska fabryka okien i drzwi z PCV i AL Jacek Karbownik, ul. Drzymały 28, 26-300 Opoczno.(03.11.2022 r.)
 • WA.ZUZ.3.4210.1740.2022.IM.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wydaniu decyzji z dnia 28 listopada 2022 r.(zamieszczono na stronie BIP 01.12.2022 r.)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 2021 r.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-03-22 12:07 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2021-03-22 12:07 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-15 14:22 Osoba modyfikująca : Agnieszka Defratyka