Urząd Miejski w Opocznie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym

 • pdf Uchwała_Opoczno_os Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - uchwała (ponowne wyłożenie)
 • pdf Rysunek planu_Opoczno_os Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - rysunek (ponowne wyłożenie)
 • pdf Uzasadnienie_Opoczno_os Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - uzasadnienie (ponowne wyłożenie)
 • pdf PONŚ mpzp_Opoczno_Osiedle Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - prognoza oddziaływania na środowisko (ponowne wyłożenie)
 • pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu.pdf - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała mpzp_Opoczno_Osiedle Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - uchwała
 • pdf Rysunek planu_Opoczno_Osiedle Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - rysunek
 • pdf Uzasadnienie mpzp_Opoczno_Osiedle Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - uzasadnienie
 • pdf PONŚ mpzp_Opoczno_Osiedle Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - prognoza oddziaływania na środowisko
 • pdf obwieszczenie o wyłożeniu planu_Opoczno_os Milenijne.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf Obwieszczenie o przystąpieniu.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała XXXI/334/2021.pdf - Uchwała Nr XXXI/334/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 • pdf Załącznik do uchwały.pdf - Załącznik do uchwały nr XXXI/334/2021
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-07-01 14:55 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-07-01 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-28 15:25 Osoba modyfikująca : Klaudyna Mastalerz