Urząd Miejski w Opocznie

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

 • pdf Chybowska_D.pdf - Dominika CHYBOWSKA - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
 • pdf Jakóbczyk_S.pdf - Sławomir JAKÓBCZYK - Dyrektor Wydziału Rolnictwa
 • pdf Krzysztofik_E.pdf - Ewa KRZYSZTOFIK - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
 • pdf Małachowska_J.pdf - Justyna MAŁACHOWSKA - p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta [wydanie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych]
 • pdf Rzepka_D.pdf - Dariusz RZEPKA - Komendant Straży Miejskiej [wydanie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych]
 • pdf Ziębicki_M.pdf - Marek ZIĘBICKI - Dyrektor Wydziału Edukacji

Zarządy Spółek

 • pdf Owczarski_K.pdf - Krzysztof OWCZARSKI - Prezes Zarządu PGK sp. z o.o. w Opocznie [rozpoczęcie]
 • pdf Wieruszewski_J.pdf - Jan WIERUSZEWSKI - Członek Zarządu PGK sp. z o.o. w Opocznie [zakończenie]
 • pdf Wiktorowicz_B.pdf - Beata WIKTOROWICZ - Prezes Zarządu PGK sp. z o.o. w Opocznie [zakończenie]

Kierownicy jednostek

 • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Dyrektor [rozpoczęcie]
 • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. Dyrektora [zakończenie]
 • pdf Malecka-Telus_A.pdf - Anna MAŁECKA-TELUS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - kierownik [rozpoczęcie]
 • pdf Miękus_Z.pdf - Zdzisław MIĘKUS - Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie - dyrektor
 • pdf Slezak_M.pdf - Magdalena ŚLĘZAK - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie - Główny Księgowy 1/4 etatu. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie p.o. Główny Księgowy [rozpoczęcie]
 • pdf Slezak_M.pdf - Magdalena ŚLĘZAK - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie - Główny Księgowy 1/4 etatu. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie p.o. Główny Księgowy [zakończenie]
 • pdf Sobczyk_I.pdf - Iwona SOBCZYK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych[rozpoczęcie]
 • pdf Kozłowska_M.pdf - Małgorzata KOZŁOWSKA - Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie - dyrektor
 • pdf Sobolewska_R.pdf - Renata SOBOLEWSKA - Przedszkole Nr 4 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Malecka-Telus_M.pdf - Małgorzata MAŁECKA-TELUS - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - kierownik
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - zastępca dyrektora
 • pdf Figura_E.pdf - Edyta FIGURA - Przedszkole Nr 6 z Grupą Żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie - dyrektor
 • pdf Jurek_A.pdf - Alicja JUREK - Przedszkole Nr 2 w Opocznie - dyrektor

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Data stworzenia : 2020-02-13 14:55 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-02-13 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-13 08:23 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk