Urząd Miejski w Opocznie

Rok 2021

Rok 2020

 • pdf AB. 6740.8.1.2020.AM.pdf - Zawiadamienie – że w dniu 20.07.2020r. Starosta Opoczyński na wniosek Burmistrza Opoczna wydał decyzję nr 2/2020 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Piłsudskiego i ulicy Św. Jana w Opocznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( Etap I i II)
 • pdf AB.6740.8.1.2020.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • pdf GN.6824.1.15.2019.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego - mienie gminne

Rok 2019

 • pdf AB.67401.1.2019.AM.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności o zmianie ostatecznej decyzji nr 1/2018 z dnia 06.04.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4
 • pdf AB.I.67401.1.2019.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rok 2018

 • pdf AB. 67401.14.2018.AM.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Brzustówek – Sikorniki gm. Opoczno
 • pdf AB.67401.13.2018.AM.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w wydaniu decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4
 • pdf AB.67401.14.2018.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • pdf AB.I.67401.13.2018.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • pdf Decyzja 16.05.2018.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sobawiny gm. Opoczno
 • pdf Zawiadomienie 12.04.2018.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4
 • pdf Obwieszczenie 23.01.2018.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rok 2017

 • pdf AB.67401.3.2017.pdf - Zawiadomienie o wydaniu decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Szewskiej w Opocznie
 • GNIII.6824.1.10.2017.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Modrzew gm. Opoczno
 • pdf GNIII.6824.1.8.2017.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Adamów gm. Opoczno
 • pdf Obwieszczenie 28.06.2017.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • pdf GNIII.6824.1.10.2017.pdf - w sprawie uznania za mienie gminne
 • pdf GNIII.6824.1.15.2017.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomość gruntowej oznaczona nr działki 764/3 pow. 2,39 ha położona w obrębie Ostrów gm. Opoczno

Rok 2016

 • pdf Zawiadomienie 7.11.2016_1.pdf - Zawiadomienie o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Łąkowej w Opocznie na odcinku od drogi krajowej nr 12 do drogi w miejsc. Różanna z odwodnieniem oraz uzupełnieniem oświetlenia i rozwiązaniem kolizji
 • pdf Zawiadomienie 7.11.2016.pdf - Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 7/2016 o zmianie decyzji nr 4/2015 z dnia 16.11.2015r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ulicy Rolnej w Opocznie wraz z infrastrukturą
 • pdf Zawiadomienie 15.09.2016.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydał decyzję nr 5/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowie drogi gminnej dojazdowej do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
 • pdf Zawiadomienie 24.03.2016.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny gm. Opoczno
 • pdf Obwieszczenie 27.0.1.2016.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny

Rok 2015

 • pdf Zawiadomienie 18.11.2015.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, polegającej na budowie drogi gminnej – drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej w Opocznie
 • pdf Obiweszczenie 5.10.2015.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rok 2014

 • pdf Zawiadomienie z dn. 19.02.2014.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji nr 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Mroczków Gościnny
 • pdf Obwieszczenie z dn. 20.01.2014.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Data stworzenia : 2009-10-08 11:33 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2009-10-08 11:33 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-11-23 13:17 Osoba modyfikująca : Agnieszka Defratyka