Urząd Miejski w Opocznie

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

 

Podstawowymi formami aktów prawnych podejmowanych przez organy gminy są: uchwały Rady oraz zarządzenia, decyzje i postanowienia Burmistrza.

Zarządzenia Burmistrza mogą mieć charakter zarządzeń wewnętrznych w sytuacji kiedy regulują sferę wewnętrzną Urzędu Miejskiego.

Projekty aktów prawnych przygotowywane są przez merytorycznie właściwe wydziały w uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór nad wydziałem oraz ze Skarbnikiem ( w sprawach budżetowych i finansowych). Projekty aktów prawnych podlegają zaopiniowaniu przez radcę prawnego w zakresie zgodności z obowiązującym prawem. Projekty kierowane są następnie, za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego, na posiedzenia rozstrzygające Burmistrza.

Projekt aktu prawnego winien być również przekazany Sekretarzowi Miasta przed terminem posiedzenia rozstrzygającego Burmistrza.

Przyjęte i podpisane przez Burmistrza lub osobę upoważnioną materiały, Wydział Organizacyjny przekazuje Przewodniczącemu Rady w celu ich rozpatrzenia przez Radę lub jej Komisje.

Data stworzenia : 2003-06-10 03:12 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 03:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-07-22 15:23 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz