Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Nr_XXV_267_2020.pdf - Uchwała Nr XXV/267/2020 z dn. 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6
 • pdf Nr_IX_102_2019.pdf - Uchwała Nr IX/102/2019 z dn. 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Opoczno

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2024 roku, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 poz. 2082) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2024 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po I – szej aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.05.2024r. wynosi 17.269,87 zł;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 501, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 15, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 13;
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2024 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, po I – szej aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.05.2024r. wynosi 8.349,13 zł;
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 422, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 6, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 5;
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2024 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,440;
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2024 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,534.

Podstawowa kwota dotacji w 2024 roku, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 poz. 2082) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2024 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od dnia 01.01.2024 r. wynosi 17.566,79 zł;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 501, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 15, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 13;
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2024 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 01.01.2024 r. wynosi 8.239,90 zł;
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 422, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 6, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 5;
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2023 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,310;
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2023 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,487.

Październikowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2023 roku, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 poz. 1400) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po październikowej aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.11.2023r. wynosi 17.490,59 zł;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 507,67 statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 11,67 statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 10,34;
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, po październikowej aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.11.2023r. wynosi 8.513,51 zł;
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 404,67, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 7,34, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 4,34;
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2023 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,310;

wskaźnik zwiększający na rok 2023 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,487.


 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2023 roku, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 poz. 2082) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po I – szej aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.05.2023r. wynosi 15.220,77 zł;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 511, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 10, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 9;
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, po I - szej aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.05.2023r. wynosi 6.648,75 zł;
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 396, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 8, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 4;
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2023 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,310;
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2023 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,487.

Podstawowa kwota dotacji w 2023 roku, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 poz. 2082) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od dnia 01.01.2023r. wynosi 15.009,14 zł;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 524, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 10, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 9;
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 01.01.2023r. wynosi 6.458,89 zł;
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 406, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 8, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 4;
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,453;
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,492.

Październikowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 poz. 2082) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po październikowej aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.11.2022r. wynosi 15.360,75 zł;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 506,00 statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 9,33 statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 9,00;
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, po październikowej aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.11.2022r. wynosi 6.842,14 zł;
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 384,00, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 4,00, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 1,33;
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,453;
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,492.

Dodatkowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 poz. 1930) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po dodatkowej aktualizacji (art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.07.2022r. wynosi 14.803,79 zł;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 497, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 9, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 9;
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, po dodatkowej aktualizacji (art. 43 ust.1 pkt 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.07.2022r. wynosi 6.751,23 zł;
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 373, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 0;
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,453;
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,492.

g


Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2022 roku, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 poz. 1930) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po I-szej aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.05.2022r. wynosi 14.813,57 zł;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 497, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 9, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 9;
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, po I-szej aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.05.2022r. wynosi 6.769,44 zł;
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 373, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 0;
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,453;
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,492

Podstawowa kwota dotacji w 2022 roku, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 poz. 1930) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od dnia 01.01.2022r. wynosi 14.686,09 zł;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 497, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 9, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 9;
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 01.01.2022r. wynosi 6.777,73 zł;
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 373, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 0;
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,488;
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,526.

 

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2021, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029 ze zm.) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.11.2021r. wynosi 12.753,07 zł,
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 504,33, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 7,67, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 8,33,
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, po II aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.11.2021r. wynosi 6.757,99 zł,
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 337,67, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach – 1,
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,488,
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,526

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2021, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029 ze zm.) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po I aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.08.2021r. wynosi 12.176,97 zł,
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 508, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 7, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 8,
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, po I aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.08.2021r. wynosi 6.511,63 zł,
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 320, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach – 1,
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,488,
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,526.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2021, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029 ze zm.) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po I aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.04.2021r. wynosi 12.283,15 zł,
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 508, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 7, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 8,
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, po I aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.04.2021r. wynosi 6.204,53 zł,
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 320, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach – 1,
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,475,
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,510.

Podstawowa kwota dotacji w 2021 roku, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od dnia 01.01.2021r. wynosi 10.670,82 zł;
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 508, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 7, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 8;
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 01.01.2021r. wynosi 6.760,71 zł;
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 320, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach wynosi 1;
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,322;
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,247.

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2020, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz.17 ze zm.) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla przedszkoli, o której mowa w art.12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.11.2020r. wynosi 10.978,31 zł,
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 508,68, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 10,35, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 10,67,
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych , po II aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.11.2020r. wynosi 7.206,60 zł,
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 332,67, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach – 1,
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2020 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,322,
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2020 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,247.

 

I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2020, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust.1ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz.17 ze zm.) Gmina Opoczno ogłasza:

 1. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla przedszkoli, o której mowa w art.12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po I aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.07.2020r. wynosi 10.252,39 zł,
 2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 509, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 12, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 12,
 3. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych , po I aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.07.2020r. wynosi 6.458,22 zł,
 4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 339, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach – 1,
 5. wskaźnik zwiększający na rok 2020 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,322,
 6. wskaźnik zwiększający na rok 2020 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,247.

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od października 2019 r. wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 784,11 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 588,08 zł na miesiąc

- wskaźnik zwiększający dla szkół poniżej 5 tys. mieszkańców - 1,33

- wskaźnik zwiększający dla szkół powyżej 5 tys. mieszkańców - 1,15

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od kwietnia 2019 r. do kolejnych zmian wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 788,60 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 591,45 zł na miesiąc

- wskaźnik zwiększający dla szkół poniżej 5 tys. mieszkańców - 1,33

- wskaźnik zwiększający dla szkół powyżej 5 tys. mieszkańców - 1,15

 

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od stycznia 2019 r. do kolejnych zmian wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 758,49 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 568,87 zł na miesiąc

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów - 24 uczniów

- uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych - 0 uczniów


 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-24 12:44 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-24 12:44 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-04-25 07:34 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz