Urząd Miejski w Opocznie

Zmiana cen i stawek opłat abonamentowych za zaopatrzrenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opoczno zatwierdzona DECYZJĄ WA.RET.070.1.191.2.2018 z dnia 25.04.2018 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 28.05.2018 r. Na podstawie Art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zmianami) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w w/w Biuletynie Informacji Publicznej Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , tj. od 5 czerwca 2018 r.

http://www.pgk.opoczno.pl/taryfy/taryfy20182021.pdf

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-06-01 12:52 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2018-06-01 12:52 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-03 13:55 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński