Urząd Miejski w Opocznie

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

  • pdf Plan na 2019.pdf - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Ułożenie wykładziny tarkett w łączniku przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie

Wykonanie robót malarskich w Szkole Podstawowej w Wygnanowie

Ułożenie wykładziny tarkett oraz malowanie w pomieszczeniu sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK Doliniacy w Libiszowie

Ułożenie wykładziny tarkett oraz malowanie w pomieszczeniu sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościnnym

Dostawa metalowych szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym

Docieplenie ściany szczytowej w sali gimnastycznej z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej w Bukowcu Opoczyńskim

Dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego wraz z montażem na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie

Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych poleasingowych do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Kraśnicy

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno w roku 2019

„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie w roku 2019”

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie w roku 2019

Sukcesywna dostawa opału drzewnego pelletu do Szkoły Podstawowej w Ogonowicach w roku kalendarzowym 2019

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie w roku 2019

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w roku 2019

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w roku 2019

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie im. Marii Skłodowskiej – Curie w roku 2019

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie im. Marii Skłodowskiej – Curie w roku 2019

Sukcesywna dostawa węgla – ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Sielcu w roku kalendarzowym 2019

Dostawa risographu do Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Sielcu

Dostawa risographu do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkół i przedszkoli Gminy Opoczno na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w roku kalendarzowym 2019

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla szkół gminy Opoczno w roku kalendarzowym 2019 - przetarg nieograniczony

Dostawa zestawu sprzętu interaktywnego do Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie

Wyposażenie sali do Integracji Sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie - powtórnie

Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z laptopem do Szkoły Podstawowej w Modrzewiu

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Modrzewiu

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie

„Zakup krzeseł i stolików szkolnych do Szkoły Podstawowej w Sielcu”

„Zakup krzeseł i stolików szkolnych do Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK Doliniacy w Libiszowie”

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-12-14 13:43 Autor : Małgorzata Mlonka Data publikacji : 2017-12-14 13:43 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-25 09:21 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński