Urząd Miejski w Opocznie
WYKAZ SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OPOCZNO
Zespół Szkół Samorządowych nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie

ul. M. Skłodowskiej-Curie 5
26-300 Opoczno
Dyrektor: Małgorzata Kozłowska

tel. (44) 755 26 40
e-mail: zss1@opoczno.edu.pl
www: www.sp1.opoczno.pl
www: www.loopoczno.pl
BIP: www.zss1opoczno.bip.wikom.pl
skrytka ESP: /zss1opoczno/SkrytkaESP
Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie

ul. Inowłodzka 3
26-300 Opoczno
Dyrektor: Jacek Stępień

tel. (44) 755 25 59
e-mail: zss2@opoczno.edu.pl
www: www.sp2opoczno.pl
BIP: www.sp2opoczno.bip.wikom.pl
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie

ul. Armii Krajowej 1
26-300 Opoczno
Dyrektor: Edyta Skorupska

tel. (44) 755 28 88
e-mail: zss3@opoczno.edu.pl
www: www.zss3.opoczno.pl
BIP: www.sp3opoczno.bip.wikom.pl
Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Sygietyńskiego
w Bukowcu Opoczyńskim

Bukowiec Opoczyński 74
26-300 Opoczno
Dyrektor: Anna Stefańska

tel. (44) 755 18 26
e-mail: spbukowiec@opoczno.edu.pl
www: www.zsbukowiec.szkolnastrona.pl
BIP: www.bip.spbukowiec.wikom.pl
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Mroczkowie Gościnnym

Mroczków Gościnny 50
26-300 Opoczno
Dyrektor: Edyta Bajerowska

tel. (44) 755 18 23
e-mail: zsmroczkow@opoczno.edu.pl
www: www.szkolamroczkow.szkolnastrona.pl
BIP: www.spmroczkow.bip.wikom.pl
Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej
w Ogonowicach

Ogonowice 207A
26-300 Opoczno
Dyrektor: Witold Stanik

tel. (44) 755 18 36
e-mail: zsogonowice@opoczno.edu.pl
www:
BIP: www.spogonowice.bip.wikom.pl
Szkoła Podstawowa
w Wygnanowie

Wygnanów 57
26-300 Opoczno
Dyrektor: Małgorzata Jędrasik

tel. (44) 755 18 25
e-mail: spwygnanow@opoczno.edu.pl
www: www.spwygnanow.szkolnastrona.pl
BIP:
Szkoła Podstawowa
im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach

Bielowice 56
26-300 Opoczno
Dyrektor: Łukasz Grzegorczyk

tel. (44) 755 18 21
e-mail: spbielowice@opoczno.edu.pl
www:
BIP: www.spbielowice.bip.wikom.pl
Szkoła Podstawowa
w Januszewicach

Januszewice 67
26-300 Opoczno
Dyrektor: Ewa Pacan

tel. (44) 755 18 37
e-mail: spjanuszewice@opoczno.edu.pl
www:
BIP: www.spjanuszewice.bip.wikom.pl
Szkoła Podstawowa
w Kraśnicy

Kraśnica 57
26-300 Opoczno
Dyrektor: Alicja Ziółkowska

tel. (44) 754 17 03
e-mail: spkrasnica@opoczno.edu.pl
www:
BIP: www.spkrasnica.bip.wikom.pl
Szkoła Podstawowa
im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy"
w Libiszowie

Libiszów 64
26-300 Opoczno
Dyrektor: Helena Kuśmierczyk

tel. (44) 755 18 30
e-mail: splibiszow@opoczno.edu.pl
www: www.libiszow64.edupage.org
BIP: www.splibiszow.bip.wikom.pl
Szkoła Podstawowa
w Modrzewiu
z siedzibą w Ziębowie

Ziębów 14
26-300 Opoczno
Dyrektor: Monika Aleksandrowicz

tel. (44) 755 18 29
e-mail: spmodrzew@opoczno.edu.pl
www: www.spmodrzew.pl
BIP: www.spmodrzew.bip.wikom.pl
Szkoła Podstawowa
w Sielcu

Sielec 40
26-300 Opoczno
Dyrektor: Grzegorz Wołąkiewicz

tel. (44) 755 18 22
e-mail: spsielec@opoczno.edu.pl
www: www.spsielec.wikom.pl
BIP: www.spsielec.bip.wikom.pl
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2022-04-12 14:56 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2022-04-12 14:56 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2023-10-02 08:46 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz