Urząd Miejski w Opocznie

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

 • pdf Matyśkiewicz_E.pdf - Elżbieta MATYŚKIEWICZ - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych [złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych]

Kierownicy jednostek

 • pdf Adamczyk_B.pdf - Bernarda ADAMCZYK - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim - dyrektor [złożone w związku z końcem pełnienia funkcji dyrektora szkoły]
 • pdf Bajerowska_E.pdf - Edyta BAJEROWSKA - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym - p.o. dyrektora [złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora]
 • pdf Bartoszek_M.pdf - Małgorzata BARTOSZEK - Przedszkole Nr 4 w Opocznie - p.o. dyrektora [złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora]
 • pdf Biskup_M.pdf - Mariusz BISKUP - Szkoła Podstawowa w Kraśnicy - p.o. dyrektora [złożone w związku z upływem kadencji dyrektora]
 • pdf Małecka-Telus_A.pdf - Anna MAŁECKA-TELUS - Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MGOPS w Opocznie [złożone w związku z zakończeniem stosunku pracy]
 • pdf Kałużyńska_M.pdf - Małgorzata KAŁUŻYŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym - dyrektor [złożone w związku z końcem pełnienia funkcji dyrektora szkoły]
 • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej [złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych]
 • pdf Sobolewska_R.pdf - Renata SOBOLEWSKA - Przedszkole Nr 4 w Opocznie - dyrektor [złożone w związku z upływem kadencji dyrektora]
 • pdf Stanik_W.pdf - Witold STANIK - Szkoła Podstawowa w Ogonowicach im. Armii Krajowej - dyrektor [złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora]
 • pdf Stefańska_A.pdf - Anna STEFAŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim - dyrektor [złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora]
 • pdf Świerczyńska_K.pdf - Krystyna ŚWIERCZYŃSKA - Szkoła Podstawowa w Ogonowicach im. Armii Krajowej - dyrektor [złożone w związku z końcem pełnienia funkcji dyrektora szkoły]
 • pdf Ziółkowska_A.pdf - Alicja ZIÓŁKOWSKA - Szkoła Podstawowa w Kraśnicy - dyrektor [złożone w związku z objęciem stanowiska dyrektora]
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2022-08-26 13:50 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2022-08-26 13:50 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2022-10-21 13:49 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk