Urząd Miejski w Opocznie

Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2032"

  • pdf Nr_VII_61_15.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opoczno na lata 2014 - 2032"

Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami

  • pdf Uchwała -V-41-15.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Opoczno na lata 2014-2017 z perspektywą do koku 2021.
  • pdf Uchwała Rady Miejskiej Nr_XXX_265_09.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno, którego integralną częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Opoczno
  • pdf Uchwała -POŚ-2004.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia gminnego Programu Ochrony Środowiska -2004

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Opoczno.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-02-17 09:08 Autor : Dominika Chybowska Data publikacji : 2015-02-17 09:08 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-14 09:52 Osoba modyfikująca : Anna Frączek