Urząd Miejski w Opocznie

Terroryzm

Co zrobić w sytuacji zagrożenia. Jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym. Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki. Jak postępować w przypadku skażeń biologicznych? Jak postępować w przypadku znalezienia się w grupie zakładników. Jak przygotować firmę do nagłego zdarzenia

https://msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/terroryzm-co-robic-w-s/242,dok.html

                                      Pierwsza pomoc                                         W obliczu powodzi ...

                                                            

Informacja

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Opoczno, oraz zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego ustalono pełnienie całodobowego dyżuru w następujący sposób:

 

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Opocznie w godzinach pracy Urzędu

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:30

Nr telefonu 44 786 01 00  - Sekretariat Urzędu

Nr telefonu Straży Miejskiej w Opocznie, 

Zarządzanie Kryzysowe 44 786 01 07, Fax. 44 786 01 11

e-mail: krzysztof.dlugosz@um.opoczno.pl

 

Godziny pracy Straży Miejskiej w Opocznie

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 15:00

 
 Pracownik Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie oraz w niedziele i święta 

(system dyżurów domowych)

 Numer telefonu  607 603 296  
e-mail krzysztof.dlugosz@um.opoczno.pl

Załączniki

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-01-28 10:14 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2008-01-28 10:14 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-28 09:55 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz