Urząd Miejski w Opocznie

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia nowego statutu dla sołectw Gminy Opoczno

Konsultacje społeczne w zakresie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Opoczno – aktualizacja na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2038

  • pdf Plan_zaopatrzenia_2023_2026.pdf - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Opoczno – aktualizacja na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2038
  • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie - Projekt założeń 2023-2026

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu sołectwa polegającej na wprwadzeniu 5-letniej kadencji sołtysa i rady sołeckiej

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Opoczno

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-06-07 12:12 Autor : robert.wiktorowicz Data publikacji : 2018-06-07 12:12 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-19 12:18 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz