Urząd Miejski w Opocznie

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady MIejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Tomasz Rurarz Przewodniczący Komisji
Wiesław Wołkiewicz Zastępca Przewodniczącego Komisji
Tadeusz Brola Członek
Jadwiga Figura Członek
Krzysztof Grabski Członek
Tomasz Kopera Członek
Jolanta Łuczka-Nita Członek
Andrzej Pacan Członek

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Andrzej Rożenek Przewodniczący Komisji
Marek Statkiewicz Zastępca Przewodniczącego Komisji
Paweł Baran Członek
Jakub Biernacki Członek
Jadwiga Figura Członek
Jerzy Pręcikowski Członek
Alicja Szczepaniak Członek
Aneta Wdówka Członek
Anna Zięba Członek

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Alicja Szczepaniak Przewodnicząca Komisji
Jolanta Łuczka-Nita Zastępca Przewodniczącego Komisji
Magdalena Belica Członek
Andrzej Pacan Członek
Zbigniew Sobczyk Członek
Mieczysław Wojciechowski Członek
Anna Zięba Członek

 

Komisja do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Marek Sijer Przewodniczący Komisji
Mieczysław Wojciechowski Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jerzy Pręcikowski Członek
Zbigniew Sobczyk Członek

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Tadeusz Brola Przewodniczący Komisji
Aneta Wdówka Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jakub Biernacki Członek
Andrzej Rożenek Członek
Marek Statkiewicz Członek
Wiesław Wołkiewicz Członek
Jan Zięba Członek

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Tomasz Kopera Przewodniczący Komisji
  Zastępca Przewodniczącego Komisji
Paweł Baran Członek
Krzysztof Grabski Członek
Marek Sijer Członek
Tomasz Rurarz Członek
Jan Zięba Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Tomasz Kopera Przewodniczący Komisji
  Zastępca Przewodniczącego Komisji
Magdalena Belica Członek
Tadeusz Brola Członek
Andrzej Rożenek Członek

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 13:24 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 13:24 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-16 10:59 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska