Urząd Miejski w Opocznie

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Zbigniew Sobczyk Przewodniczący Komisji
Anna Zięba Zastępca Przewodniczącego Komisji
Andrzej Pacan Członek
Tomasz Rurarz Członek
Beata Wiktorowicz Członek
Wiesław Wołkiewicz Członek

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Beata Wiktorowicz Przewodnicząca Komisji
Andrzej Rożenek Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jolanta Łuczka - Nita Członek
Ewa Róg Członek
Alicja Szczepaniak Członek
Aneta Wdówka Członek
Anna Zięba Członek

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Jolanta Łuczka - Nita Przewodnicząca Komisji
Tomasz Rurarz Zastępca Przewodniczącej Komisji
Arkadiusz Lipiec Członek
Andrzej Pacan Członek
Ewa Róg Członek
Zbigniew Sobczyk Członek
Alicja Szczepaniak Członek
Barbara Wacławiak Członek

 

Komisja do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Krzysztof Grabski Przewodniczący Komisji
Arkadiusz Lipiec Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jakub Biernacki Członek
Dariusz Kołodziejczyk Członek
Łukasz Konecki Członek
Tomasz Kopera Członek
Tomasz Łuczkowski Członek

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Łukasz Konecki Przewodniczący Komisji
Aneta Wdówka Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jakub Biernacki Członek
Marcin Dąbrowski Członek
Dariusz Kołodziejczyk Członek
Wiesław Wołkiewicz Członek
  Członek

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Barbara Wacławiak Przewodnicząca Komisji
Krzysztof Grabski Zastępca Przewodniczącego Komisji
Marcin Dąbrowski Członek
Tomasz Kopera Członek
Tomasz Łuczkowski Członek
Tomasz Rurarz Członek
  Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Tomasz Kopera Przewodniczący Komisji
Beata Wiktorowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji
Andrzej Rożenek Członek

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 13:24 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 13:24 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-03 12:31 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk