Urząd Miejski w Opocznie

Szanowni Państwo,

 

działając we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło nowe e-usługi na platformie ePUAP:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego;

- zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

- wniosek o odpis aktu stanu cywilnego.

Są to usługi centralne, co oznacza, że zostały wystawione przez resort właściwy w danej sprawie, ale służą one do załatwiania spraw we wszystkich podmiotach, które realizują dane zadanie. Obywatele korzystając z tych formularzy, będą się zwracali do Państwa Urzędów z prośbą o realizację poszczególnych wniosków, zgłaszając np. utratę dowodu osobistego etc.

Opublikowane usługi są pierwszymi z serii e-usług wspólnie przygotowywanych z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, których uruchomienie stanowi realizację przepisów prawa (ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy kodeks wyborczy oraz ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne).

O kolejnych publikacjach usług będą Państwo informowani.

 

Usługi są dostępne tu:

 

Dodatkowo, przekierowania do tych usług zostaną w niedalekiej przyszłości dodane na portalu obywatel.gov.pl.

Pisma w powyższych sprawach będą spływać na elektroniczne skrzynki podawcze ePUAP Państwa urzędów. Zwracamy uwagę na spływające tą drogą sprawy, które powinny być realizowane zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku realizacji wniosków o dowody osobiste, należy w odpowiedzi przekazać obywatelowi wygenerowane z Systemu Rejestrów Państwowych potwierdzenie złożenia wniosku o dowód osobisty w celu umożliwienia obywatelom śledzenia stanu realizacji wniosku za pośrednictwem portaluobywatel.gov.pl.

 

Pragniemy też wyjaśnić, że w związku z niedawnym uruchomienie nowej wersji ePUAP – mogą pojawiać się pewne drobne problemy w funkcjonowaniu zarówno platformy jak i usług. Mogą zatem jeszcze trwać prace związane z konfiguracją nowej odsłony platformy.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie wiedzy o nowych usługach elektronicznych wśród obywateli.

 

Z poważaniem,

DEPARTAMENT EWIDENCJI PAŃSTWOWYCH MSW

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-02-29 14:19 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2016-02-29 14:19 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-18 13:55 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz