Urząd Miejski w Opocznie

Informacje nieudostępnione w BIP-ie

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
- wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie,
- udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady Miejskiej,
- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.)
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej.

Pobieranie dokumentów

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-07-15 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-07-15 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-18 13:56 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz