Urząd Miejski w Opocznie

INFORMACJA
w sprawie zgłaszania kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6, budynek główny I piętro, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 – poniedziałek, środa, czwartek, 7.30-16.30 – wtorek , w piątek 8 marca w godzinach 7.30-14.30.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 447860149 lub 447860104 oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej


Obwodowe Komisje Wyborcze

 • pdf Nr_26_2024.pdf - Uchwała nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r.w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • pdf Zgłoszenie_1.pdf - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - wzór
 • pdf Zgłoszenie.pdf - Wzór zgłoszenia kandydatów na członków OKW - wyborca
 • pdf Nr_43_2024.pdf - Uchwała nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • pdf Uchwała.pdf - Uchwała nr 102/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 5 marca 2024 roku. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Opoczna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o losowaniach
 • pdf Postanowienie nr 140_2024.pdf - Postanowienie nr 140/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 15 marca 2024 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie NR 143/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 19 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie NR 144/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 19 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Opoczno
 • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie NR 146/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 19 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_173_2024.pdf - Postanowienie nr 173/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 22 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_174_2024.pdf - Postanowienie nr 174/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 22 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_183_2024.pdf - Postanowienie nr 183/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 26 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_184_2024.pdf - Postanowienie nr 184/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 26 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_189_2024.pdf - Postanowienie NR 189/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 27 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_190_2024.pdf - Postanowienie NR 190/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 27 marca 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 34 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_200_2024.pdf - Postanowienie NR 200/2024Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 4 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_202_2024.pdf - Postanowienie nr 202/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 4 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_204_2024.pdf - Postanowienie nr 204/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 5 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_207_2024.pdf - Postanowieni nr 207/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 7 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_208_2024.pdf - Postanowienie nr 208/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 7 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_212_2024.pdf - Postanowienie nr 212/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 11 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_213_2024.pdf - Postanowienie nr 213/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 11 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_214_2024.pdf - Postanowienie nr 214/2024Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 17 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_215_2024.pdf - Postanowienie nr 215/2024Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 17 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_216_2024.pdf - Postanowienie nr 216/2024Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 17 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_ 217_2024.pdf - Postanowienie nr 217/2024Komisarza Wyborczego w Skierniewicach IIz dnia 17 kwietnia 2024 r.w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_218_2024.pdf - Postanowienie nr 218/2024Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 24 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_219_2024.pdf - Postanowienie nr 219/2024Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 29 w gminie Opoczno
 • pdf Nr_222_2024.pdf - postanowienie nr 222/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 31 w gminie Opoczno
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2024-02-08 13:43 Autor : Wojciech Wiktorowicz Data publikacji : 2024-02-08 13:43 Osoba udostępniająca na stronie : Wojciech Wiktorowicz Data ostatniej modyfikacji : 2024-04-20 15:42 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński