Urząd Miejski w Opocznie

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych i Członków Zarządu

 • pdf Adamczyk_B.pdf - Bernarda Adamczyk - Dyrektor ZS w Bukowcu Opoczyńskim
 • pdf Bartoszek_M.pdf - Małgorzata Bartoszek - Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Opocznie
 • pdf Bąkiewicz_Z.pdf - Zdzisława Bąkiewicz - Prezes Zarządu ZGM Sp. z o.o.
 • pdf Buczyńska_M.pdf - Małgorzata Buczyńska - Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Opocznie
 • pdf Ceglarska_H.pdf - Halina Ceglarska - Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Opocznie
 • pdf Czarnecka_E.pdf - Edyta Czarnecka - Dyrektor ZSS Nr 2 w Opocznie
 • pdf Domagalska_A.pdf - Anna Domagalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modrzewiu
 • pdf Figura_E.pdf - Edyta Figura - Dyrektor Przedszkola Nr 6 z Grupą Żłobkową Zielona Dolinka
 • pdf Grabowski_A.pdf - Adam Grabowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie - rozpoczęcie
 • pdf Gross_K.pdf - Krzysztof Gross - ZGM Sp. z o.o. - Główny Specjalista d.s. techniczno-inwestycyjnych
 • pdf Idzik_A.pdf - Anna Idzik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 • pdf Jankowska-Derewęda_K.pdf - Katarzyna Jankowska-Derewęda - p.o. Dyrektora Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala"
 • pdf Jaźwiec_A.pdf - Anna Jaźwiec - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie
 • pdf Jurek_A.pdf - Alicja Jurek - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Opocznie
 • pdf Kałużyńska_M.pdf - Małgorzta Kałużyńska - Dyrektor Gimnazjum w ZS w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Karbownik_E.pdf - Elżbieta Karbownik - Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej
 • pdf Karolak_M.pdf - Marzena Karolak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu
 • pdf Kopania_A.pdf - Andrzej Kopania - Prezes Zarządu MPK sp z o.o.
 • pdf Kopania_A_wyj.pdf - Andrzej Kopania - Prezes Zarządu MPK sp z o.o. - wyjaśnienie
 • pdf Kozłowska_M.pdf - Małgorzata Kozłowska - Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie
 • pdf Kuśmierczyk_H.pdf - Helena Kuśmierczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie
 • pdf Łuczkowski_T.pdf - Tomasz Łuczkowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Łuczkowski_T_wyj.pdf - Tomasz Łuczkowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie - wyjaśnienie
 • pdf Łuczkowski_T_zak.pdf - Tomasz Łuczkowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie - zakończenie
 • pdf Matusiewicz_M.pdf - Monika Matusiewicz - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 • pdf Matusiewicz_M_zak.pdf - Monika Matusiewicz - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie - zakończenie
 • pdf Miękus_Z.pdf - Zdzisław Miękus - p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 • pdf Nowacka_M.pdf - Magdalena Nowacka - Członek Zarządu, Główny Księgowy MPK sp z o.o.
 • pdf Oleksik_J.pdf - Jadwiga Oleksik - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 • pdf Pacan_E.pdf - Ewa Pacan - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 • pdf Pacan_J.pdf - Jacek Pacan - Prezes Zarządu PGK sp z o.o.
 • pdf Rek_B.pdf - Barbara Rek - Dyrektor ZS w Ogonowicach
 • pdf Stolarczyk_M.pdf - Marzena Stolarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygnanowie
 • pdf Śliwka_A.pdf - Andrzej Śliwka - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • pdf Tokarska_A.pdf - Aneta Tokarska - Dyrektor ZSS Nr 3 w Opocznie
 • pdf Wiktorowicz_U.pdf - Urszula Wiktorowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach
 • pdf Ziębicka_J.pdf - Janina Ziębicka - Członek Zarządu, Główny Księgowy PGK sp z o.o.
 • pdf Ziółkowska_A.pdf - Alicja Ziółkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf Ziółkowski_B.pdf - Bernard Ziółkowski - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Korekty oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza Opoczna

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-01-15 12:05 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-01-15 12:05 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-02 10:49 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński