Urząd Miejski w Opocznie

Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie/zakończenie kadencji

 • pdf Sobczyk_Z.pdf - Zbigniew Sobczyk - Zastępca Burmistrza Opoczna - powołanie na stanowisko
 • pdf Kacprzak_A.pdf - Andrzej Kacprzak - Zastępca Burmistrza Opoczna - odwołanie ze stanowiska
 • pdf Bednarczyk_S.pdf - Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - ustanie zatrudnienia
 • pdf Zięba_A.pdf - Aneta Zięba - p.o. Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Opocznie - powierzenie obowiązków
 • pdf Miękus_Z.pdf - Zdzisław Miękus - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - odwołanie ze stanowiska
 • pdf Tokarska_A.pdf - Aneta Tokarska - Dyrektor ZSS Nr 3 w Opocznie - zakończenie kadencji
 • pdf Wojciechowska_M.pdf - Marzanna Wojciechowska - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - rozpoczęcie kadencji
 • pdf Brola_A.pdf - Agnieszka Brola - Kierownik Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Chomicz_B_.pdf - Maria Chomicz - Dyrektor - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - zakończenie zastępstwa
 • pdf Chomicz___B.pdf - Maria Chomicz - Dyrektor - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie - rozpoczęcie kadencji
 • pdf Skoczylas_A.pdf - Anna Pręcikowska-Skoczylas - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie - rozpoczęcie kadencji

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

 • pdf Bednarczyk_S.pdf - Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 • pdf Krzysztofik_E.pdf - Ewa Krzysztofik - Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności
 • pdf Lasota_J.pdf - Jacenty Lasota - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
 • pdf Mazek_S.pdf - Stanisław Miązek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 • pdf Snopczynski_A.pdf - Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
 • pdf Susik_I.pdf - Iwona Susik - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 • pdf Ziebicki_M.pdf - Marek Ziębicki - Naczelnik Wydziału Oświaty
 • pdf Wronska_A.pdf - Agnieszka Wrońska - Kierownik Zespołu ds. Ewidencji Ludności

Zarządy Spółek

 • pdf Bakiewicz_Z.pdf - Zdzisława Bąkiewicz - Prezes Zarządu ZGM Sp. z o.o.
 • pdf Gross_K.pdf - Krzysztof Gross - ZGM Sp. z o.o. - Główny Specjalista ds. techniczno-inwestycyjnych
 • pdf Kopania_A.pdf - Andrzej Kopania - Prezes Zarządu MPK sp z o.o.
 • pdf Nowacka_M.pdf - Magdalena Nowacka - Członek Zarządu, Główny Księgowy MPK sp z o.o.
 • pdf Konecki_M.pdf - Konecki Michał - Prezes Zarządu PGK sp z o.o.
 • pdf Ziebicka_J.pdf - Janina Ziębicka - Członek Zarządu, Główny Księgowy PGK sp z o.o.

Kierownicy jednostek

 • pdf Adamczyk_B.pdf - Bernarda Adamczyk - Dyrektor ZS w Bukowcu Opoczyńskim
 • pdf Bartoszek_M.pdf - Małgorzata Bartoszek - Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Opocznie
 • pdf Buczynska_M.pdf - Małgorzata Buczyńska - Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Opocznie
 • pdf Ceglarska_H.pdf - Halina Ceglarska - Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Opocznie
 • pdf Chomicz_B.pdf - Maria Chomicz - p.o Z-ca - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w opocznie
 • pdf Derewenda_Jankowska_K.pdf - Katarzyna Derewęda-Jankowska - p.o. Dyrektora Krytej Pływalni Opoczyńska Fala
 • pdf Domagalska_A.pdf - Anna Domagalska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modrzewiu
 • pdf Figura_E.pdf - Edyta Figura - Dyrektor Przedszkola Nr 6 z Grupą Żłobkową Zielona Dolinka
 • pdf Grabowski_A.pdf - Adam Grabowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Jurek_A.pdf - Alicja Jurek - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Opocznie
 • pdf Kaluzynska_M.pdf - Małgorzta Kałużyńska - Dyrektor Gimnazjum w ZS w Mroczkowie Gościnnym
 • pdf Karolak_M.pdf - Marzena Karolak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu
 • pdf Karbownik_E.pdf - Elżbieta Karbownik - Główna Księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Kozlowska_M.pdf - Małgorzata Kozłowska - Dyrektor ZSS Nr 1 w Opocznie
 • pdf Kusmierczyk_H.pdf - Helena Kuśmierczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Libiszowie
 • pdf Miekus_Z.pdf - Zdzisław Miękus - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 • pdf Misiurski_J.pdf - Jerzy Misiurski - p.o. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nalewczynska_A.pdf - Anna Nalewczyńska - Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno
 • pdf Oleksik_J.pdf - Jadwiga Oleksik - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Pacan_E.pdf - Ewa Pacan - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszewicach
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata Rogulska - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Sliwka_A.pdf - Andrzej Śliwka - p. o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
 • pdf Stepien_J.pdf - Jacek Stępień - Dyrektor ZSS Nr 2 z oddziałami w Opocznie
 • pdf Staskiewicz_M.pdf - Monika Staśkiewicz - Kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Stolarczyk_M.pdf - Marzena Stolarczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygnanowie
 • pdf Tokarska_A.pdf - Aneta Tokarska - Dyrektor ZSS Nr 3 w Opocznie
 • pdf Wiktorowicz_U.pdf - Urszula Wiktorowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach
 • pdf Ziolkowska_A.pdf - Alicja Ziółkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf Ziolkowski_B.pdf - Bernard Ziółkowski - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-04-28 11:05 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2017-04-28 11:05 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-27 11:33 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński