Urząd Miejski w Opocznie

Referendum Ogólnokrajowe wyznaczone na dzień 6 września 2015 roku

 • pdf Referendum.pdf - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
 • pdf godziny_roz_pracy.pdf - INFORMACJA o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje ds. referendum w dniu 6 września 2015 roku
 • pdf Nr_175_2015.pdf - Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Opocznaz dnia 2 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum
 • pdf Nr_175_2015.pdf - Zarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Opocznaz dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum
 • pdf Nr_173_2015.pdf - Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Opocznaz dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum
 • pdf Nr_171_2015.pdf - Zarządzenie Nr 171/2015 Burmistrza Opocznaz dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. referendum
 • pdf Nr_167_2015.pdf - Zarządzenie Nr 167/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji do spraw referendum powołanych wcelu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 • pdf Nr_158_2015.pdf - Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 14 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 • pdf Wniosek_2.pdf - Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • pdf Wniosek_1.pdf - Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • msword Zgłoszenie.doc - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06.09.2015 r.
 • pdf Informacja 11.08.2015.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum
 • msword Wzór zgłoszenia.doc - Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum
 • pdf Obwieszczenie_referendum.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 23.07.2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
 • pdf Wyjaśnienie PKW z dnia 10.07.2015.pdf - Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
 • pdf obw_Burm.pdf - OBWIESZCZENIEBURMISTRZA OPOCZNAw sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowychobwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
 • pdf Informacja_1.pdf - Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 • pdf Informacja_2.pdf - Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
 • pdf Informacja_3.pdf - Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 • pdf Informacja_4.pdf - Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 • msword Wniosek.doc - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym
 • msword Zgoda.doc - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-06-24 14:15 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-06-24 14:15 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-14 14:29 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz