Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na I sesji w dniu 20.11.2018 roku

 • pdf Nr_I_1_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_I_2_2018.pdf - w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_I_3_2018.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_I_4_2018.pdf - w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_I_5_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_I_6_2018.pdf - w sprawie wybory Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_I_7_2018.pdf - w sprawie ustalenia liczby, nazw i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_I_8_2018.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Nr_I_9_2018.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Nr_I_10_2018.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
 • pdf Nr_I_11_2018.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Nr_I_12_2018.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Nr_I_13_2018.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Nr_I_14_2018.pdf - w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji
 • pdf Nr_I_15_2018.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Nr_I_16_2018.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
 • pdf Nr_I_17_2018.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Nr_I_18_2018.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Nr_I_19_2018.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Nr_I_20_2018.pdf - w sprawie wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Nr_I_21_2018.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji
 • pdf Nr_I_22_2018.pdf - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
 • pdf Nr_I_23_2018.pdf - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
 • pdf Nr_I_24_2018.pdf - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
 • pdf Nr_I_25_2018.pdf - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Nr_I_26_2018.pdf - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
 • pdf Nr_I_27_2018.pdf - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Nr_I_28_2018.pdf - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja_I.pdf - Protokół Nr I/18 z Sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 20 listopada 2018 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-11-27 11:32 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2018-11-27 11:32 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-03 08:22 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk