Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na III sesji w dniu 17.12.2014 roku

 • pdf Nr_III_6_14.pdf - w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/423/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_III_7_14.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_III_8_14.pdf - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_III_9_14.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_10_14.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_11_14.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_12_14.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_13_14.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_14_14.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_15_14.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_16_14.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_17_14.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_18_14.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_19_14.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_20_14.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_21_14.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_III_22_14.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2014-12-19 11:07 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2014-12-19 11:07 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 14:04 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński