Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na IV sesji w dniu 25.01.2019 roku

 • pdf Nr_IV_63_2019.pdf - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego "W rodzinie siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • pdf Nr_IV_62_2019.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Nr_IV_61_2019.pdf - w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • pdf Nr_IV_69_2019.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
 • pdf Nr_IV_60_2019.pdf - zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni "opoczyńska Fala" w Opocznie
 • pdf Nr_IV_68_2019.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury
 • pdf Nr_IV_66_2019.pdf - w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • pdf Nr_IV_67_2019.pdf - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia (po zmianie nazwy: Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
 • pdf Nr_IV_64_2019.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2034
 • pdf Nr_IV_65_2019.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2019

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 3/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 8 stycznia 2019 r.
 • pdf Komisja_rodziny.pdf - Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 stycznia 2019 r.
 • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 21 stycznia 2019 r.
 • pdf Komisja_rewizyjna.pdf - Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 stycznia 2019 r.
 • pdf Komisja_komunalna.pdf - Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 22 stycznia 2019 r.
 • pdf Komisja_oswiaty.pdf - Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 stycznia 2019 r.
 • pdf Komisja_rolnictwa.pdf - Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 23 stycznia 2019 r.
 • pdf Sesja_IV.pdf - Protokół Nr IV/19 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-01-29 09:54 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2019-01-29 09:54 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-21 08:54 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński