Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na IV sesji w dniu 28.01.2011 roku

 • pdf Nr_IV_18_11.pdf [20 KB] - w sprawie przyjęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
 • pdf Nr_IV_19_11.pdf [100 KB] - w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Opoczno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 • pdf Nr_IV_20_11.pdf [30 KB] - w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Opoczno publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • pdf Nr_IV_21_11.pdf [50 KB] - w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach
 • pdf Nr_IV_22_11.pdf [20 KB] - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/418/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu wsółpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
 • pdf Nr_IV_23_11.pdf [60 KB] - w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciązenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • pdf Nr_IV_24_11.pdf [20 KB] - w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/412/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_IV_25_11.pdf [30 KB] - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/283/05 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej
 • pdf Nr_IV_26_11.pdf [20 KB] - w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • pdf Nr_IV_27_11.pdf [30 KB] - w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_IV_28_11.pdf [40 KB] - w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_IV_29_11.pdf [300 KB] - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011-2020
 • pdf Nr_IV_30_11.pdf [2 MB] - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2011
 • pdf Nr_IV_31_11.pdf [30 KB] - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczno
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-01-05 08:33 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2011-01-05 08:33 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 14:53 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński