Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na L sesji w dniu 6.11.2018 roku

  • pdf Nr_L_531_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Sitowa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.
  • pdf Nr_L_532_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Dzielna dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.
  • pdf Nr_L_533_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Kliny dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.
  • pdf Nr_L_534_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Stużno dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.
  • pdf Nr_L_535_2018.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2019
  • pdf Nr_L_536_2018.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno

Protokoły

  • pdf Sesja_L.pdf - Protokół Nr L/18 z Sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 6 listopada 2018 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-11-13 15:59 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2018-11-13 15:59 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-03 08:19 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk