Urząd Miejski w Opocznie

Nie zostały podjęte żadne Uchwały Rady Miejskiej na V sesji w dniu 28.02.2019 roku

Głosowania imienne

Protokoły

  • pdf Komisja_rewizyjna.pdf - Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 lutego 2019 r.
  • pdf Komisja_skarg.pdf - Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 25 lutego 2019 r.
  • pdf Komisja_rolnictwa.pdf - Protokół Nr 3/19 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 25 lutego 2019 r.
  • pdf Komisja_komunalna.pdf - Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 26 lutego 2019 r.
  • pdf Komisja_rodziny.pdf - Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 27 lutego 2019 r.
  • pdf Komisja_oswiaty.pdf - Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 lutego 2019 r.
  • pdf Sesja_V.pdf - Protokół Nr V/19 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 lutego 2019 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-03-15 10:05 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2019-03-15 10:05 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2019-12-12 10:51 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk