Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na VI sesji w dniu 19.04.2011 roku

  • pdf Nr_VI_48_11.pdf [30 KB] - zmieniająca Uchwałę Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji na rok 2011
  • pdf Nr_VI_49_11.pdf [20 KB] - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/401/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 7 października 2010r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Opoczno w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
  • pdf Nr_VI_50_11.pdf [20 KB] - w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Opoczno - Kryta Pływalnia
  • pdf Nr_VI_51_11.pdf [20 KB] - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego
  • pdf Nr_VI_52_11.pdf [1 MB] - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011-2020
  • pdf Nr_VI_53_11.pdf [5 MB] - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2011
  • pdf Nr_VI_54_11.pdf [20 KB] - w sprawie wykonywania przez Gminę Opoczno działalności polegającej na świadczeniu usług na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-07-07 11:12 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-07-07 11:12 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 02:26 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz