Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na VI sesji w dniu 26.02.2015 roku

  • pdf Nr_VI_45_15.pdf - w sprawie upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia w imieniu Gminy Opoczno porozumienia zWojewództwem Łódzkim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarzadzania drogamiwojewódzkimi i przyjęcia dotacji celowej
  • pdf Nr_VI_46_15.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 - 2029
  • pdf Nr_VI_47_15.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015
  • pdf Nr_VI_48_15.pdf - w sprawie powierzenia prowadzenia zadania własnego Gminy Opoczno dotyczącego utrzymania czystości i porządku na drogach i placach gminnych
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-03-03 12:06 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2015-03-03 12:06 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 09:30 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński