Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na VII sesji w dniu 20.06.2007 roku

 • pdf Nr_VII_62_07.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej realizowanej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną
 • pdf Nr_VII_63_07.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na realizację zadań z zakresu porad psychologicznych, prawnych i pedagogiczych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • pdf Nr_VII_64_07.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Opoczna
 • pdf Nr_VII_65_07.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Opoczna umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sielcu
 • pdf Nr_VII_66_07.pdf - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • pdf Nr_VII_67_07.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
 • pdf Nr_VII_68_07.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na 2007 rok
 • pdf Nr_VII_69_07.pdf - w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Opoczna na lata 2007-2022 oraz powołania Komisji Rady Miejskiej w Opocznie ds. Rewitalizacji
 • pdf Nr_VII_70_07.pdf - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr V/53/07 Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_VII_71_07.pdf - w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Opocznie przy ul. Biernackiego 3
 • pdf Nr_VII_72_07.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2007-07-03 10:32 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2007-07-03 10:32 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 21:57 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński