Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XII sesji w dniu 29.10.2019 roku

 • pdf Nr_XII_131_2019.pdf - w sprawie emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • pdf Nr_XII_132_2019.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie
 • pdf Nr_XII_133_2019.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Nr_XII_134_2019.pdf - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2035
 • pdf Nr_XII_135_2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019
 • pdf Nr_XII_136_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Mroczków Duży dotyczącego przeznaczenia środkówfunduszu sołeckiego w 2020 roku
 • pdf Nr_XII_137_2019.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie
 • pdf Nr_XII_138_2019.pdf - w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
 • pdf Nr_XII_139_2019.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości lokalowej
 • pdf Nr_XII_140_2019.pdf - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
 • pdf Nr_XII_141_2019.pdf - w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XII_142_2019.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświatyi Kultury
 • pdf Nr_XII_143_2019.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • pdf Nr_XII_144_2019.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji
 • pdf Nr_XII_145_2019.pdf - w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2020-2023
 • pdf Nr_XII_146_2019.pdf - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2020 - 2023

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XII/19 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 29 października 2019 r.
 • pdf Komisja budzetowa.pdf - Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 października 2019 r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 października 2019 r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 października 2019 r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 października 2019 r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji w dniu 22 października 2019 r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 października 2019 r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 24 października 2019 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-10-31 09:56 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-10-31 09:56 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 10:17 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk