Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIV sesji w dniu 28.12.2007 roku

  • pdf Nr_XIV_128_07.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2008
  • pdf Nr_XIV_129_07.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/239/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji
  • pdf Nr_XIV_130_07.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonych w obr. 12 m. Opoczna
  • pdf Nr_XIV_131_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr X/86/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  • pdf Nr_XIV_132_07.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
  • pdf Nr_XIV_133_07.pdf - w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Opoczna na lata 2007 - 2022
  • pdf Nr_XIV_134_07.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2007
  • pdf Nr_XIV_135_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/283/05 Rady Miejskiej w Opocznia z dnia 29 sierpnia 2005r.w sprawie cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej
  • pdf Nr_XIV_136_07.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu dla pracowników Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-01-08 09:24 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2008-01-08 09:24 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 11:33 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński