Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLII sesji w dniu 23.03.2018 roku

 • pdf Nr_XLII_474_2018.pdf - w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie
 • pdf Nr_XLII_475_2018.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie
 • pdf Nr_XLII_476_2018.pdf - w sprawie przekazania środków finan sowych dla policji
 • pdf Nr_XLII_477_2018.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XLII_478_2018.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2018
 • pdf Nr_XLII_479_2018.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 - 2029
 • pdf Nr_XLII_480_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_XLII_481_2018.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • pdf Nr_XLII_482_2018.pdf - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjio zmianę granic miasta Opoczno
 • pdf Nr_XLII_483_2018.pdf - w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie w Zespole SzkółSamorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opocznie
 • pdf Nr_XLII_484_2018.pdf - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
 • pdf Nr_XLII_485_2018.pdf - w sprawie powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg
 • pdf Nr_XLII_486_2018.pdf - w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przydrogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLII_487_2018.pdf - w sprawie przyjęcia: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_XLII_488_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK Doliniacy w Libiszowie

Protokoły

 • pdf Sesja_1.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2018 r.
 • pdf Sesja_2.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 lutego 2018 r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 15 stycznia 2018 r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 16 stycznia 2018 r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 16 stycznia 2018 r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyz dnia 16 lutego 2018 r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyz dnia 17 stycznia 2018 r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 18 stycznia 2018 r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 12 lutego 2018 r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 12 lutego 2018 r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 14 lutego 2018 r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 15 lutego 2018 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-03-27 14:51 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2018-03-27 14:51 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-03 10:26 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz