Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLII sesji w dniu 26.06.2014 roku

 • pdf Nr_XLII_419_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2013 rok
 • pdf Nr_XLII_420_14.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XLII_421_14.pdf - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzielnej
 • pdf Nr_XLII_422_14.pdf - w sprawie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
 • pdf Nr_XLII_423_14.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
 • pdf Nr_XLII_424_14.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014-2029
 • pdf Nr_XLII_425_14.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLII_426_14.pdf - zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu krytej Pływalni "Opoczyńska Fala w Opocznie".
 • pdf Nr_XLII_427_14.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kwoty hipoteki
 • pdf Nr_XLII_428_14.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczno
 • pdf Nr_XLII_429_14.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/138/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno "
 • pdf Nr_XLII_431_14.pdf - w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach"
 • pdf Nr_XLII_432_14.pdf - w sprawie zatwierdzenia Porozumienia - umowy partnerskiej regulującej współpracę przy realizacji projektu pn.: ,,PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach"
 • pdf Nr_XLII_433_14.pdf - w sprawie zmiany statutu Gminy Opoczno
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2014-07-04 09:22 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2014-07-04 09:22 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 14:49 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz