Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLIX sesji w dniu 5.10.2018 roku

 • pdf Nr_XLIX_522_2018.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Klub Sportów Walki "K.O. Opoczno"
 • pdf Nr_XLIX_523_2018.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018- 2034.
 • pdf Nr_XLIX_524_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.
 • pdf Nr_XLIX_525_2018.pdf - w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • pdf Nr_XLIX_526_2018.pdf - w sprawie zmiany uchwały nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLIX_527_2018.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie
 • pdf Nr_XLIX_528_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_XLIX_529_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_XLIX_530_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza

Protokoły

 • pdf Sesja_XLVIII.pdf - Protokół Nr XLVIII/18 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 29 sierpnia 2018r.
 • pdf Sesja_XLIX.pdf - Protokół Nr XLIX/18 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 5 października 2018r.
 • pdf Komisja_1.pdf - Protokół Nr 8/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 27 sierpnia 2018r.
 • pdf Komisja_2.pdf - Protokół Nr 8/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 27 sierpnia 2018r.
 • pdf Komisja_3.pdf - Protokół Nr 8/18 z łączonego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 28 sierpnia 2018r.
 • pdf Komisja_4.pdf - Protokół Nr 8/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 28 sierpnia 2018r.
 • pdf Komisja_5.pdf - Protokół Nr 9/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 7 września 2018r.
 • pdf Komisja_6.pdf - Protokół Nr 9/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 10 września 2018r.
 • pdf Komisja_7.pdf - Protokół Nr 9/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 13 września 2018r.
 • pdf Komisja_8.pdf - Protokół Nr 9/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 13 września 2018r.
 • pdf Komisja_9.pdf - Protokół Nr 9/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 14 września 2018r.
 • pdf Komisja_10.pdf - Protokół Nr 10/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 1 października 2018r.
 • pdf Komisja_11.pdf - Protokół Nr 10/18 z łączonego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 2 października 2018r.
 • pdf Komisja_12.pdf - Protokół Nr 10/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 2 października 2018 r.
 • pdf Komisja_13.pdf - Protokół Nr 10/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 3 października 2018 r.
 • pdf Komisja_14.pdf - Protokół Nr 10/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 4 października 2018 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-10-10 08:34 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2018-10-10 08:34 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-05 13:08 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk