Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLV sesji w dniu 28.10.2014 roku

 • pdf Nr_XLV_450_14.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 - 2029
 • pdf Nr_XLV_451_14.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014
 • pdf Nr_XLV_452_14.pdf - w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
 • pdf Nr_XLV_453_14.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2015
 • pdf Nr_XLV_454_14.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLV_455_14.pdf - w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_XLV_456_14.pdf - w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_XLV_457_14.pdf - w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_XLV_458_14.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
 • pdf Nr_XLV_459_14.pdf - zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • pdf Nr_XLV_460_14.pdf - w sprawie założenia cmentarza komunalnego w mieście Opoczno
 • pdf Nr_XLV_461_14.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców Bukowca Opoczyńskiego z dnia 10 września 2014 roku
 • pdf Nr_XLV_462_14.pdf - w sprawie rozpatrzenia skarg Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 9 kwietnia i 15 września2014 roku

Protokoły

 • pdf Protokół_sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 29 sierpnia 2014 r.
 • pdf Protokół_sesja_nad.pdf - Protokół Nr XLIV/14 z dnia 19 września 2014 r.
 • pdf Protokół_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 25 sierpnia 2014 r.
 • pdf Protokół_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 sierpnia 2014 r.
 • pdf Protokół_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dn. 26 sierpnia 2014 r.
 • pdf Protokół_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 27 sierpnia 2014 r.
 • pdf Protokół_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 27 sierpnia 2014 r.
 • pdf Protokół_6.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 16 września 2014 r.
 • pdf Protokół_7.pdf - Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 25 września 2014 r.
 • pdf Protokół_8.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 26 września 2014 r.
 • pdf Protokół_9.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 29 września 2014 r.
 • pdf Protokół_10.pdf - z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej w dniu 18 września 2014 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2014-10-31 12:39 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2014-10-31 12:39 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 13:41 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński