Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVII sesji w dniu 28.02.2020 roku

Głosowania imienne

Protokoły

  • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XVII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 lutego 2020 r.
  • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 2/20 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 lutego 2020 r.
  • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 2/20 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 lutego 2020 r.
  • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 lutego 2020 r.
  • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 2/20 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2020 r.
  • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 2/20 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 lutego 2020 r.
  • pdf Komisja rewizyjna.pdf - Protokół Nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lutego 2020 roku
  • pdf Komisja skarg.pdf - Protokół Nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji w dniu 27 lutego 2020 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-03-03 16:16 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-03-03 16:16 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-30 15:10 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk