Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XVII sesji w dniu 29.01.2016 roku

  • pdf Nr_XVII_158_2016.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 - 2029
  • pdf Nr_XVII_159_2016.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
  • pdf Nr_XVII_160_2016.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
  • pdf Nr_XVII_161_2016.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2016
  • pdf Nr_XVII_162_2016.pdf - w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjówprowadzonych przez Gminę Opoczno

Protokoły

  • pdf Sesja.pdf - Protokół z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2016 r.
  • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 28 grudnia 2015 roku
  • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 22 grudnia 2015 roku
  • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kulturyz dnia 23 grudnia 2015 roku
  • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług w dniu 28 grudnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-02-01 12:40 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-02-01 12:40 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-02-19 13:13 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński