Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XX sesji w dniu 27.08.2008 roku

  • pdf Nr_XX_188_08.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  • pdf Nr_XX_189_08.pdf - w sprawie umieszczania reklam na budynkach i terenach komunalnych nie będących pasami drogowymi oraz pobierania z tego tytułu opłat
  • pdf Nr_XX_190_08.pdf - w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Nr_XX_191_08.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Sobawiny
  • pdf Nr_XX_192_08.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Gminy Gomunice - powiat Radomszczański
  • pdf Nr_XX_193_08.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2008
  • pdf Nr_XX_194_08.pdf - w sprawie zminay uchwały Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-09-08 14:22 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2008-09-08 14:22 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 13:39 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński