Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXI sesji w dniu 07.07.2020 roku

 • pdf Nr_XXI_218_2020.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu
 • pdf Nr_XXI_219_2020.pdf - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035
 • pdf Nr_XXI_220_2020.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_XXI_221_2020.pdf - w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie oraz nadania statutu
 • pdf Nr_XXI_222_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka"
 • pdf Nr_XXI_223_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Stowarzyszenie Maratończycy Opoczno Oknonet Ultra Run
 • pdf Nr_XXI_224_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
 • pdf Nr_XXI_225_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Opoczno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności naniesień budowlanych
 • pdf Nr_XXI_226_2020.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie obr. 6, stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXI_227_2020.pdf - w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
 • pdf Nr_XXI_228_2020.pdf - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
 • pdf Nr_XXI_229_2020.pdf - w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 2020/2021
 • pdf Nr_XXI_230_2020.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
 • pdf Nr_XXI_231_2020.pdf - w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf Nr_XXI_232_2020.pdf - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXI/2020 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 lipca 2020 r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 5/2020 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2020 r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 5/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2020 r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 5/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2020 r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 5/2020 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2020 r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 5/2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 czerwca 2020 r.
 • pdf Komisja oświaty.pdf - Protokół Nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 1 lipca 2020 r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - Protokół Nr 6/2020 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 1 lipca 2020 r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - Protokół Nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 2 lipca 2020 r.
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - Protokół Nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 2 lipca 2020 r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - Protokół Nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 lipca 2020 r.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-07-09 08:35 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-07-09 08:35 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2020-09-04 11:00 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk