Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIII sesji w dniu 31.01.2005 roku

  • pdf Nr_XXIII_239_05.pdf - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia podlegającego Komunalizacji
  • pdf Nr_XXIII_240_05.pdf - w sprawie opłaty administracyjnej
  • pdf Nr_XXIII_241_05.pdf - w sprawie przystąpienia do realizacji Programu Rządowego - Posiłek dla potrzebujących
  • pdf Nr_XXIII_242_05.pdf - w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
  • pdf Nr_XXIII_243_05.pdf - w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2005-03-31 11:54 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2005-03-31 11:54 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 04:04 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński